* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ac.id, .biz, .biz.id, .com, .info, .my.id, .net, .or.id, .org, .sch.id, .us, .web.id